powrót do strony głównej

PETYCJA W SPRAWIE

„CAŁOROCZNEJ AKCJI SZKOLNEJ DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI”

DO ZARZĄDU SIECI HANDLOWYCH

 

Szanowni Państwo,

prosimy Państwa, jak i Zarządy m.in. takich sieci handlowych jak Tesco, Carrefour, Auchan, Kaufland, Biedronka, Alma, o pozwolenie na prowadzenie naszej „Całorocznej Akcji Szkolnej Dziewczynki z zapałkami”. Akcja ta polega na tym, że wolontariusze z okolicznych szkół przeprowadzają na terenie sklepów  i galerii sprzedaż baśniowych zapałek, pakują klientom zakupy przy kasach, zbierają pieniądze. Akcje te prowadzone były w terminach, które fundacja uzgadniała bezpośrednio z dyrektorami marketów. Organizowane były w około 300 miastach. Udział w nich brało kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy.
Z uzyskanych środków dzieci ze szkół uczestniczących w projekcie miały finansowane posiłki, zakupy odzieży, wyjazdy wakacyjne i zimowe, a także inną pomoc, o jakiej decydowali najczęściej pedagodzy szkolni.

Wprowadzone przez zarządy zakazy dla naszej „Całorocznej Akcji Szkolnej Dziewczynki z Zapałkami” spowodowały, że tysiące dzieci nie miały możliwości skorzystania z systemu pomocy, który stworzyliśmy właśnie dla nich. Tysiące dzieci mogło otrzymywać pomoc materialną, rzeczową, wyjechać na wakacje czy ferie zimowe.

Prosimy o zgodę na przywrócenie naszej akcji, polegającej na sprzedaży baśniowych zapałek, zbieraniu pieniędzy, pakowaniu zakupów na terenach sklepów i galerii handlowych.

Prosimy o możliwość zawarcia stosownych porozumień pozwalających na płynną i stabilną realizację tego projektu.

Mamy nadzieję, że pozytywnie rozpatrzą Państwo naszą prośbę.

 

Do niniejszej Petycji załączamy (…) podpisów Państwa klientów, którzy opowiedzieli się za tym, by nasza „Całoroczna Akcja Szkolna Dziewczynki
z Zapałkami” mogła być prowadzona w sieci Państwa sklepów/galerii.

 

Z poważaniem,

Piotr Myśliwiec

Prezes Fundacji

 powrót do strony głównej

Petycja  Lista z podpisami