powrót do strony głównej

Fundacja „Dziewczynka z Zapałkami” jako instytucja pozarządowa od dwudziestu lat prowadzi działalność na rzecz poprawy warunków życiowych dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Fundusze na realizację celów statutowych pozyskujemy ze sprzedaży Baśniowych Zapałek, dotacji i darowizn.

Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczamy na realizację celów statutowych.

akcja w galerii

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 4 października 2000 roku. Figuruje pod numerem 0000052400. Nasza siedziba mieści się w Łodzi. To tutaj stawialiśmy pierwsze kroki. Obecnie współpracujemy ze szkołami i prowadzimy akcje sprzedaży Baśniowych Zapałek w ponad stu miejscowościach na terenie całej Polski.

baśniowa drużyna DZZ

Pomysłodawcą powstania i twórcą Fundacji jest Piotr Myśliwiec. Nad koordynacją projektów realizowanych w ramach Fundacji czuwa zespół kilkudziesięciu osób. Są wśród nich studenci, absolwenci wyższych uczelni, osoby w wieku emerytalnym. Wszystkich łączy wielkie serce i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nie mniejszą rolę odgrywają nasi wspaniali wolontariusze - uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szacujemy ich liczbę na około 10 tysięcy.

U podstaw wszystkich naszych projektów leży zamiar stworzenia systemu pomocy dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Jednocześnie propagujemy działalność charytatywną. Przekonujemy, że każdy może się jej podjąć, bez względu na wiek, czy status materialny.

Współpraca, zaangażowanie i wzajemne zaufanie to fundamenty, na których Fundacja opiera swoją działalność. Bez nich niemożliwa byłaby realizacja jakiegokolwiek projektu.