powrót do strony głównej

Jeżeli chcesz regularnie wspierać Fundację "Dziewczynka z zapałkami" symboliczną kwotą możesz zlecić w swoim banku zlecenie przelewu cyklicznego

BANK POCZTOWY S.A. o/Łódź nr konta: 63 1320 1449 2633 4961 2000 0001 (wpłaty krajowe)

Pamiętaj, że każda, najmniejsza nawet kwota to szansa dla potrzebujących dzieci

1. Darowizny pochodzące od osób fizycznych na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
- możesz odliczyć 6 % od dochodu:

Zgodnie ze swoim statutem Fundacja „Dziewczynka z Zapałkami” jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego (OPP).
W zakres działalności pożytku publicznego wchodzi m.in. szeroko rozumiana działalność charytatywna i opiekuńcza.

 

2. Darowizny pochodzące od osób prawnych
- możesz odliczyć 10 % od dochodu:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) darczyńca - osoba prawna może obniżyć swój roczny dochód o 10% jeżeli przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w Art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli także organizacji takiej jak nasza Fundacja.

 

3. Jak przekazać darowiznę?

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:

  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego

  • a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dlatego jeżeli jesteś darczyńcą pamiętaj, by:

  • Podpisać umowę darowizny

  • Przekazać środki na rachunek bankowy obdarowywanego

  • Uzyskać pokwitowanie przekazanej kwoty

  • Powinieneś otrzymać w terminie 2 lat sprawozdanie - dotyczy wpłat ponad limit 6%- ze sposobu wydatkowania środków (list albo inna forma pozwalająca stwierdzić, że przekazano pieniądze na właściwy cel)

 powrót do strony głównej