Ze szczegółami naszej działalności można się zapoznać w sprawozdaniach z poszczególnych lat. Zapraszamy do lektury: sprawozdania