Praca w Fundacji

Organizując pomoc dla dzieci, realizujemy jednocześnie program aktywizacji zawodowej młodzieży. Praca w Fundacji to niejednokrotne pierwsza praca. Pozwala na zdobycie doświadczenia z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii. Uczy odpowiedzialności za innych, wychowuje i uwrażliwia na ludzką krzywdę. To praca w zespole, kształtująca umiejętności interpersonalne.

Nad koordynacją realizowanych obecnie projektów w Biurze Fundacji czuwa zespół trzydziestu osób. Zatrudniamy również animatorów i opiekunów kolonijnych.

W listopadzie 2005 roku do współpracy zaprosiliśmy wolontariuszy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci pomagają swoim rówieśnikom sprzedając zapałki i pakując zakupy klientów sklepów, w których akcje sprzedaży są organizowane. Koordynatorem każdej z nich jest opiekun - animator, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i nad tym by pieniądze bezpiecznie trafiły na konto Fundacji „Dziewczynka z Zapałkami”. Są to nasze Drużyny Baśniowe, które można już spotkać w ponad 200 miastach na terenie całej Polski.

2007-2011 Copyright by DZZ - Designed by noart